Grupo Gispert s'integra a BPV Abogados

Dret Turístic

Per la rellevància del sector en la nostra economia comptem amb professionals qualificats coneixedors del mateix i de les noves formes d’operar d’aquest mercat, proporcionant serveis jurídics integrals d’alta qualitat en aquesta matèria.

La nostra àrea de pràctica se centra  en l’estudi, negociació i redacció de contractes de Tour Operation, de viatges combinats, de reserva d’allotjament individual i en règim de contingent, de gestió hotelera, d’arrendament d’immoble, de negoci i d’aprofitament per torn, disposant

Donada la complexitat operativa de les empreses turístiques, prestem addicionalment  l’assessorament integral que precisen en matèria fiscal, mercantil, propietat intel·lectual i industrial, laboral i mediambiental.

Proporcionem serveis jurídics integrals d’alta qualitat en aquesta matèria comptant amb professionals qualificats.