Grupo Gispert s'integra a BPV Abogados

Protecció de dades i Tecnologies de la Informació

La facilitat d'ús de les tecnologies, els avantatges que proporcionen i la capacitat per millorar processos d'informació, producció i prestació de serveis comporta, al mateix temps, importants reptes a la nostra privadesa i la seguretat de dades. La normativa en Protecció de Dades segueix imposant exigències importants que les empreses han de complir, recentment sota el risc d'altes sancions. Protegir les dades personals i els actius informàtics de la seva empresa no és una qüestió de formalisme, sinó un procés dinàmic sobre el qual existeix un control rigorós.


Aquest canvi de cultura quant a la transparència i el maneig de dades de clients, empleats, proveïdors o qualsevol altre tipus de persones, també suposa una evolució per l'assessorament legal. Cal conèixer al detall la llei, estar al corrent de la interpretació i de les delimitacions que realitzen els tribunals i, finalment, aplicar l'experiència a les necessitats i interessos del client. Hem de respondre amb rigor i agilitat en totes les fases de la implementació de la política de protecció de dades i dels seus actius intangibles dels nostres clients. 

Oferim un assessorament integral a totes les àrees en les quals el tractament de dades personals és indispensable. Ja es tracti d'empreses multinacionals o PYMEs, start-ups del sector tecnologia i innovació, empreses de nova creació o aquelles que en la seva activitat diària gestionin un volum important de dades sensibles. El nostre assessorament integral busquem crear cultura de protecció de dades en els nostres clients gràcies a eines i metodologies de fàcil desenvolupament.


Serveis – Protecció de Dades

 • Implementació del Reglament General de Protecció de Dades en l'empresa;
 • Redacció de contractes, clàusules i avisos legals per complir amb la normativa; clàusules de recollida de dades, contractes d'encarregat de tractament, confidencialitat, etc..
 • Delegat de protecció de dades (Data Protection Officer).
 •  Formació del personal sobre la política de protecció de dades de l'empresa;
 • Transferències internacionals de dades.
 • Infraccions en matèria de protecció de dades; Procediments davant l'AEPD i expedients sancionadors
 • Dret a l'oblit; peticions d'eliminació de continguts en Internet.

Serveis – Tecnologies d'informació

 • Xarxes socials en l'empresa
 • Botigues online i condicions generals de contractació
 • Blockchain i Smart Contracts
 • Intel·ligència artificial
 • Desenvolupament i ús de programari i algorismes
 • Competència i Internet

 

La normativa en Protecció de Dades segueix imposant exigències importants que les empreses han de complir, recentment sota el risc d'altes sancions