Grupo Gispert s'integra a BPV Abogados

Alimentació

El sector alimentari és molt sensible i complex, fonamentalment, a les constants novetats legislatives en l’àmbit nacional i comunitari. Aquesta peculiaritat comporta unes especificitats que requereixen una visió especialitzada dels seus diferents aspectes legals. 

Per aquest motiu, Grupo Gispert compta amb un equip d'advocats especialitzats que presta assessorament jurídic a clients de la indústria alimentària. 

Assessorem i donem servei judicial i extrajudicial en totes les fases de la cadena de producció i distribució dels productes alimentosos i begudes: producció,?envasos, etiquetatge, composició i denominació, transport, comercialització (importació i exportació) i publicitat dels productes alimentaris. 

Així mateix, proporcionem un excel·lent assessorament en qüestions administratives, comercials, de propietat intel·lectual i litigioses. D’altra banda, la nostra àmplia xarxa internacional ens permet brindar assessoraments en la cerca d'assistència jurídica local al mercat de destinació.

Grup Gispert disposa d'un equip d'advocats especialitzats en dret alimentari que presta assessorament jurídic a clients de la indústria alimentària