Advocats i Economistes

Propietat Intel·lectual

Protegir els drets derivats de la invenció i de la creativitat humana és, en els temps que vivim, una prioritat per a empreses o particulars. La facilitat amb la qual la tecnologia ha globalitzat el coneixement, exposició pública i difusió d'obres protegides, marques, dissenys, etc., que estan ara més que mai exposades a usos no autoritzats, han obligat a reforçar la protecció d'aquests intangibles. 


Tractem els béns intangibles que sorgeixen tant de la recerca, la inventiva i la creativitat humanes com de la iniciativa professional i empresarial, des de tots els seus angles i en totes les seves dimensions, encaixant sota aquesta disciplina les múltiples eines i instruments jurídics disponibles:

• Drets sobre el know-how, les iniciatives i els secrets industrials o comercials: confidencialitat, no competència i competència deslleial.
• Drets d'autor i drets connexos (ja siguin de gestió individual, ja siguin de gestió col·lectiva obligatòria) sobre obres i prestacions artístiques, producció fonogràfica, científica, literàries, audiovisuals, musicals, software, etc.
• Drets sobre els signes distintius i els signes relacionats: com a marques, noms comercials, marques col·lectives o de garantia, denominacions d'origen o noms de domini.
• Drets sobre les invencions: patents, dissenys industrials i models d'utilitat.
• Diferents formes de protecció de les creacions estètiques mitjançant propietat industrial: drets sobre dissenys registrats i no registrats.
• Drets de pròpia imatge, intimitat i honor, així com de la imatge patrimonial, sigui personal o corporativa.

SERVEIS:

  • Protecció Disseny, estratègia, registre i gestió de béns i carteres d’actius intangibles de propietat industrial, propietat intel·lectual i altres bens immaterials relacionats, i els drets sobre la informació confidencial i el know-how.
  • Explotació Assessorament, negociació, redacció i contractació en projectes, iniciatives i operacions per a la creació, investigació, desenvolupament, fabricació, producció, promoció, publicitat, distribució i en general qualsevol utilització, explotació, cessió, llicència, distribució, franquícia o agència en relació amb aquests actius intangibles. 
  • Defensa: Disseny i exercici d’estratègies, mecanismes, accions, reclamacions, negociació i procediments pre-contenciosos, judicials i arbitrals de reacció contra usurpacions de drets propis del Client per part de tercers, així com de reacció per a la defensa del Client davant acusacions d’infracció de tals drets.
Tractem els bens intangibles que sorgeixen tant de la investigació, la inventiva i la creativitat humanes com de la iniciativa professional i empresarial, des de tots els seus angles i en totes les seves dimensions, encabint sota aquesta disciplina les múltiples eines i instruments jurídics disponibles