Advocats i Economistes

Aeronàutic

Assessorem a tots els operadors integrants d'aquest sector des del coneixement de la normativa reguladora a escala comunitaria i nacional i l'experiència en el sector adquirida en treballar estretament amb companyies aèries. 

El nostre expertise inclou: 

  • Constitució de companyies aèries. 
  • Estudi per a l'obtenció de permisos i autoritzacions administratives.
  • Tramitació davant l'Agència d'Estatal de Seguretat Aèria (AESA) de tot tipus d'expedients sancionadors. 
  • Lísings d'aeronaus. 
  • Reclamacions per emissions de diòxid de nitrogen a l'atmosfera.