Grupo Gispert s'integra a BPV Abogados

Fundacions i entitats no lucratives

El compromís personal i social, així com la seva especificitat normativa inherents a les fundacions i entitats no lucratives, requereixen una visió especialista i molt rigorosa dels seus aspectes legals. 

 Grupo Gispert posseeix una àmplia experiència en assessorament a entitats sense ànim de lucre assessorant-les sobre totes les seves necessitats tan jurídiques, com a fiscals i/o administratives. 

 L'equip d'advocats està format per un grup multidisciplinari que treballa per poder oferir el millor servei a aquestes entitats caracteritzades per la complexa normativa que les regula. 

 Actuem en totes les fases i àmbits d'aquests organismes des del procés de constitució (escriptura, estatuts, dotació, etc.) com a qualsevol moment de la seva activitat, cosa que ens permet respondre a qualsevol tipus de consulta jurídica, fiscal o laboral, incloent-hi l'assessorament en la redacció de convenis o contractes de qualsevol naturalesa. Així com defensant davant els Tribunals de Justícia els drets de l'organització. 

Actuem en totes les fases i àmbits d'aquests organismes assessorant tant en el procés de constitució com en qualsevol moment de la seva activitat