Advocats i Economistes

Latam Desk

Imatge Latam Desk

En línia amb la vocació internacional engegada pel despatx en l’última dècada, Grupo Gispert també ha afermat la seva activitat a Amèrica Llatina, un territori que en 2016 va entrar definitivament en la senda de la recuperació econòmica.

Les particularitats econòmiques, tant la recuperació com a desacceleració econòmica, a Amèrica Llatina requereix serveis jurídics amb experiència i pragmatisme, rapidesa i immediatesa, visió i sobretot coneixement dels mercats i sectors dels nostres clients i els seus negocis transnacionals.

L’orientació de la nostra signatura cap a sòl iberoamericà està recolzada per la pertinença de Grupo Gispert a la xarxa IR Global, xarxa que en l’actualitat compta amb més de
300 professionals de diferents despatxos de primer nivell l’Amèrica del Sud. Aquest ampli teixit de col·laboracions ens permet oferir amb garanties un assessorament legal integral en operacions i inversions a banda i banda de l’Atlàntic, comptant amb contactes en associacions empresarials, organitzacions industrials i agències governamentals.

Grupo Gispert proporciona suport a companyies espanyoles i llatinoamericanes per a les seves inversions entre Llatinoamèrica i països europeus en qualsevol classe de fórmules societàries i fiscals, d’establiment permanent, a través de la constitució o adquisició d’una companyia o de la formalització de Joint Ventures. A més, la nostra xarxa d’aliats ens permet assessorar en la presa de decisions empresarials dels nostres clients, ja sigui en l’àmbit del Dret mercantil, administratiu, laboral immobiliari o fiscal.

Serveis

El Latam Desk de Grupo Gispert presta especialment assessorament en:

  • Constitució de filials, sucursals o oficines de representació
  • Inversions en diferents sectors
  • Fusions i Adquisicions
  • Inversions immobiliàries
  • Bancari i Financer
  • Joint Ventures
  • Finançament de Projectes
  • Planificació i assessorament fiscal
Soci Responsable

Sönke Lund / Advocat, Rechtsanwalt