Grupo Gispert s'integra a BPV Abogados

Reestructuracions i insolvències

L'única forma d'abordar una situació econòmica crítica en l'empresa és fer-ho des d'una visió global. Una estratègia jurídica brillant no és la fi, sinó el mitjà per oferir a l'empresa solucions pragmàtiques i sostenibles en el temps. A causa de la seva gran complexitat tècnica, gestionar un concurs de creditors o una reestructuració financera no es tracta només d'una qüestió econòmica, sinó d'entendre i diagnosticar els interessos i necessitats de tots els membres implicats: accionistes, empleats, directius, entitats financeres... 


El nostre treball no comença únicament des del moment en què es deslliga la crisi. La prevenció és fonamental per evitar els concursos empresarials i per a això, oferim rigorosos serveis d'auditoria, que ens serviran de termòmetre per mesurar la salut financera de l'empresa. A més, el disseny dels plans de viabilitat ens permetrà controlar tots els aspectes de la companyia i prendre-ho com a referència davant possibles problemes futurs. 


La nostra experiència en concursos en els principals sectors econòmics, tant com a lletrats del concurs com actuant com a administradors concursals, ens permet donar un assessorament integral i eficaç als nostres clients. 


Serveis

 

  • Auditoria de comptes preinsolvència
  • Reestructuració d'empreses 
  • Redacció i negociació de convenis amb els creditors
  • Assessorament i representació dels creditors en el concurs 
  • Preparació i interposició de concursos necessaris i voluntaris
  • Negociació amb l'administració concursal i adquisicions d'unitats productives
  • Preparació de plans de viabilitat
  • Representació i defensa d'administradors en la peça de qualificació
  • Intervenció en la peça de qualificació
  • Gran empresa, empresa familiar i PIME

 

Imatge Reestructuracions i insolvències ?>
A causa de la seva gran complexitat tècnica, gestionar un concurs de creditors o una reestructuració financera no es tracta només d'una qüestió econòmica, sinó d'entendre i diagnosticar els interessos i necessitats de tots els membres implicats: accionistes, empleats, directius, entitats financeres...