Advocats i Economistes

Processal i arbitratge

Quan un client arriba al despatx, la qual cosa espera de nosaltres és que utilitzem el nostre coneixement jurídic i la nostra experiència per ajudar-lo a solucionar un problema o a gestionar un conflicte. Davant aquesta situació, convé interposar una demanda? Podem aconseguir un acord satisfactori per al client? Quines són les expectatives d'un possible plet? Són dubtes recurrents la resposta dels quals no l'ofereix únicament la llei, sinó també l'experiència i l'aprenentatge constant que proporciona el pas dels anys.

Com no hi ha casos iguals, les nostres estratègies processals tampoc ho són.

Per tant, en desenvolupament de tota activitat professional, i més en situacions en les quals estan en joc interessos complexos, resulta fonamental la intervenció d'equips multidisciplinaris que reuneixin a experts procesalistes amb especialistes en les matèries sobre les quals versa el procediment, formant-se equips que integren professionals de diferents àrees del despatx per poder prestar un assessorament adequat als nostres clients.

Processal:

 

  • Conflictes entre socis i responsabilitat d'administradors
  • Competència deslleial
  • Propietat intel·lectual, marques, dissenys i patents- Danys i perjudicis per infracció de normes de regulació del mercat (antitrust)
  • Responsabilitat per producte defectuós
  • Assegurances i reassegurances
  • Dret internacional privat i processal
  • Execucions de títols i resolucions estrangeres
  • Conflictes successoris


Arbitratge:

  • Arbitratges ad hoc i davant les càmeres arbitrals principals d'Espanya
Com no hi ha casos iguals, les nostres estratègies processals tampoc ho són.