Advocats i Economistes

Inmobiliari

Fins a arribar a la construcció final de qualsevol immoble s'ha de recórrer un llarg camí en el qual el dret civil, administratiu, mercantil o fiscal, entre moltes altres àrees legals i econòmiques, entren en joc. Cal obtenir llicències, negociar contractes, recórrer a finançament, conèixer les variants de propietat o d'arrendament... Tot això converteix al dret immobiliari en una matèria transversal i de llarg recorregut, on és molt difícil donar el següent pas sense haver afermat l'anterior. 


Les operacions són cada dia més complexes i moltes vegades requereixen la creació de vehicles previs prenent en consideració aspectes societarsi i fiscals. Existeixen nous actors al mercat nacional i internacional i la irrupció de fons internacionals ha modificat completament el panorama del sector.

D'aquí la necessitat de comptar amb equips especialitzats a les diferents àrees del despatx, però amb una visió més àmplia per observar en conjunt la promoció i el desenvolupament immobiliari. En Grupo Gispert, l'assessorament va des de les fases de promoció, compravenda i negociació d'acords fins a les mateixes fases d'execució, així com davant possibles conflictes per deficiències o defectes d'obra. 

Serveis


• Compravenda de valors patrimonials i portfolios immobiliaris
• Assessorament legal continuat durant tot el procés de promoció
• Contractes de construcció, licitació de contractes, Project management o lots d'obra.
• Projectes "clau en mà"
• Disseny de vehicles d'inversió
• Compravenda, arrendament i contractes de gestió hotelera i turística
• Arrendaments financers
• Finançament i refinançament de transaccions immobiliàries
• Procediments derivats de la LOE

Imatge Inmobiliari ?>
En Grupo Gispert, l'assessorament va des de les fases de promoció, compravenda i negociació d'acords fins a les mateixes fases d'execució, així com davant possibles conflictes per deficiències o defectes d'obra.