Advocats i Economistes

Assegurances

La gestió legal en el sector assegurador requereix una rigorositat i meticulositat només  a l'abast de bufets amb una àmplia experiència i professionals especialistes en el sector. 
En Grupo Gispert, comptem amb un equip especialitzat en la matèria que formen part del departament de Dret Mercantil. 

L'especialització dels nostres advocats, al costat de l'àmbit multidisciplinari que caracteritza a Grupo Gispert, ens permet assessorar íntegrament al nostre client en la pràctica asseguradora atès que aquesta pràctica està íntimament lligada al dret fiscal i dret processal. 

Prestem aquest servei tant a companyies d’assegurances espanyoles com a estrangeres en: 

  • Cessions de cartera. 
  • Acords de mediació. 
  • Pòlisses de grans riscos. 
  • Reestructuracions. 
  • Litigació en matèria d'assegurances. 
La gestió legal en el sector assegurador requereix un rigor i meticulositat només a l'abast de bufets amb una àmplia experiència i de professionals especialistes en el sector