Select Page

CONCURS DE CREDITORS: ALIENACIÓ DEL BÉ EN GARANTIA DE DEUTE ALIÈ I MANTENIMENT DE LA CÀRREGA HIPOTECÀRIA. RISC DE RESCISSIÓ DE LA GARANTIA?

En el concurs de creditors de l’hipotecant no deutor, el creditor hipotecari no assumeix una posició feble, sinó que pot arribar a mantenir una certa immunitat de cara a la liquidació del bé que constitueix la seva garantia. Malgrat no tenir reconegut cap crèdit, la seva càrrega haurà de mantenir-se i tenir-se en compte a l’efecte de l’apreuament del bé, però sempre considerant el seu rang hipotecari.

Llegir més
El finançament participatiu. Noves oportunitats per als inversors europeus.

El finançament participatiu. Noves oportunitats per als inversors europeus.

El passat 7 d’octubre de 2020, va ser aprovat el nou Reglament 2020/1503 pel Parlament Europeu i el Consell relatiu als proveïdors europeus de serveis de finançament participatiu (conegut també com a “micromecenatge”) per a empreses, amb l’objectiu d’eliminar les barreres existents en l’accés transfronterer de finançament en els Estats membres.

Llegir més
Contenció de rendes als contractes d’arrendament d’habitatge. Llei 11/2020, de 18 de setembre

Contenció de rendes als contractes d’arrendament d’habitatge. Llei 11/2020, de 18 de setembre

El passat 21 de setembre de 2020 es va publicar en el DOGC la LLEI 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, per la qual es pretén establir un cert control sobre l’increment del preu dels arrendaments en determinades localitats especialment sensibles.

Llegir més

Boletín

Suscríbete a nuestro boletín de noticias
Invalid email address

Este artículo está disponible en: Castellano English Deutsch