Select Page

Poden qualificar-se com a relacions de consum les contractacions realitzades per les comunitats de béns?

Per a poder determinar si les transaccions i contractes realitzats per a una “Comunitat de béns” poden qualificar-se de relacions de consum s’haurà d’analitzar si els béns d’aquesta comunitat són explotats íntegrament per a la seva activitat comercial o empresarial o si aquests béns són parcial o totalment destinats a l’ús particular dels socis comuners.

Llegir més

Este artículo está disponible en: Castellano English Deutsch