Select Page
Reforma, a l’alça, de l’Impost sobre Successions

Reforma, a l’alça, de l’Impost sobre Successions

Reforma de la llei de l’Impost sobre Successions recuperant els coeficients multiplicadors per patrimoni preexistent, reduint significativament els coeficients de bonificació de la quota de l’Impost per a certs familiars i establint la incompatibilitat entre l’aplicació de certes reduccions de la base imposable, la més rellevant la prevista per a l’empresa familiar, amb les bonificacions de la quota de l’Impost, per tot l’anterior resulta necessari revisar qualsevol planificació que s’hagués dut a terme fins al moment.

Llegir més

Poden qualificar-se com a relacions de consum les contractacions realitzades per les comunitats de béns?

Per a poder determinar si les transaccions i contractes realitzats per a una “Comunitat de béns” poden qualificar-se de relacions de consum s’haurà d’analitzar si els béns d’aquesta comunitat són explotats íntegrament per a la seva activitat comercial o empresarial o si aquests béns són parcial o totalment destinats a l’ús particular dels socis comuners.

Llegir més

Este artículo está disponible en: Castellano English Deutsch