Abogados y Economistas

20·12·2013

Incentius fiscals pel 2013

Via Empresa - Consuelo Delgado Fdez. de Heredia

Al 2012 i 2013 no ha pujat el tipus de l’impost de societats, però ha augmentat lacàrrega fiscal en eliminar-se o limitar-se algunes deduccions. No obstant, encara és possible reduir la càrrega tributària mitjançant deduccions de la quota. Les principals són:

R+D i innovació tecnològica (IT)
És una deducció de la quota per despeses en R+D o en IT: despeses en intangibles iamortitzacions diverses. La deducció és del 30% de les despeses, sempre que es compleixin els requisits establerts a aquest efecte.

Formació del personal en l'ús de noves tecnologies
Deducció de la quota de l’impost de les despeses efectuades en el període. La deducció s'estableix en relació amb les despeses, per aquest concepte, d'exercicis anteriors. Per al 2013 la deducció és de l'1%, si les despeses de l'exercici per aquest concepte no superen la mitjana dels dos exercicis anteriors.

Creació d'ocupació de treballadors amb discapacitat
Aplicable tant a contribuents de Societats com de l’IRPF. S'estableix una deducció de 9.000 euros per a cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat contractats. La discapacitat ha de ser igual o superior al 33%, si supera el 65% la deducció és de 12.000 €.

Creació d'ocupació
Existeixen diverses mesures laborals, en les que a més d'incentius a les cotitzacions a la seguretat social hi ha interessants deduccions fiscals. És aconsellable consultar la normativa, segons la situació de cada empresa, per veure què és el més efectiu en cada cas.