Advocats i Economistes

Inés Maria Sansa Aizcorbe
Dret bancari i financer
Imatge Inés Maria Sansa Aizcorbe

Trayectoria

Forma part del departament de Processos Monitoris, Hipotecaris i Executius de Grup Gispert des de l'any 2017. Està especialitzada en la tramitació de procediments Ordinaris, Hipotecaris i Executius. Des de la seva redacció fins a la seva documentació incloent-hi l'assistència a judicis.
Prèviament, va treballar dos anys en el departament de Protecció de dades de l’empresa Corporació Legal S.L i l'any 2015 va realitzar un període de pràctiques en el bufet barceloní Clarís Advocats en el departament de Dret civil, família i successions, i Dret canònic.


Formació


• 2008-2015 ˗ Llicenciatura en Dret per la Universitat de Barcelona.
• 2017 ˗ Curs bàsic de protecció de dades, (ICAB). 
• 2016 ˗ Curs Digital Loft: “La protecció de dades en l'aportació de documents en les AAPP”. (Art. 28.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les AAPP), (ICAB).
 

Idiomes
Castellà.
Català.
Anglès.