Advocats i Economistes

Eric Jordi Cubells
Soci
Propietat Intel·lectual, Competència
Imatge Eric Jordi Cubells

Trayectoria

Eric Jordi és membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona des de l’any 2003. Les seves àrees de pràctica són Propietat Intel·lectual i Industrial, Competència Deslleial i Dret de la Competència. Quant a la formació acadèmica, Eric ostenta la Llicenciatura en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (2001), Postgrau en Dret de la Competència, Competència i Drets d'Autor per ESADE (2003) i Postgrau i DT.  EC Competition Law en KingsCollege de Londres (2009). També és membre de MARQUIS (Association of European TradeMarkOwners) i DENAE (Associació Espanyola de Dret de l'Entreteniment), així com Vocal de la Secció de Dret de la Propietat Intel·lectual i Drets d'Imatge de l’ICAB.
Eric escriu habitualment en premsa generalista i especialitzada sobre temes relacionats amb els Drets d'Autor, Propietat Industrial i Dret de la Competència i col·labora regularment com a ponent en diverses conferències i cursos.

Formació


• 2000 - Programa Erasmus en Universität zu Köln, (Alemanya).
• 2001 - Llicenciat en Dret per la UAB.
• 2003 - Postgrau Competència, Propietat Industrial i Dret d'Autor, en ESADE Business & Law School.
• 2005 – Postgraduate in EC Comptition Law en King's College London (Regne Unit).
• 2009 – DT. In EC Comptition Law en King's  College London (Regne Unit).

Idiomes
Castellà
Alemany
Anglès
Català
Col·laboració docent | Publicacions